DACH   k  о  н  т  а  к  т  и

 

Dach engineering

България, гр. София
бул. ,, Климент Охридски” 25
Тел.: +359 2 / 974 46 72
Факс: +359 2 / 974 46 72
Gsm: +359 885 / 191 782

Website: www.dach.bg

E-mail: office@dach.bg

Пишете ни

      

Къде да ни намерите 
 

© 2013 Dach engineering