DACH з н а е т е л и ч е

  • Неправилно оразмерените олуци се пукат и изкривяват.

  • Слягането на новите сгради може да доведе до разкъсване на хидроизолацията във фундаментите и покривите.

  • Битумните хидроизолации имат повече от 100годишна история

  • Лошо изпълнената топлоизолация води до образуване на конденз и мухъл.

  • Вятър със скорост 70км/ч отвя покрив с размери 140/30м в Канада.

  • От 1см3 вода стават три литра водна пара.

  • През отвор с размери 1кв.см. за едно денонощие може да премине повече от 1000л. вода.

 

 
 
 

© 2013 Dach engineering