DACH
 e  n  g  i  n  e  e  r  i  n  g

Инженерни РЕШЕНИЯ за всеки проблем.

ПОКРИВЪТ И ФАСАДАТА
са един от най-важните системи на съвременната сграда.
Те придават характерния архитектурен облик на всяка сграда и
заедно с това изпълняват редица важни функционални задачи.

Качеството на покривните конструкции и фасада е от съществено значение,
както за нови сгради в процес на изграждане, така и за стари, които се нуждаят от ремонт.
Когато работите по покрива и фасадата не са изпълнени качесвено,
в бъдеще време това е предпоставка за няколко

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ -

      течове от покрива,
                   влошаване състоянието на покриваната конструкция,
                            лоша топлоизолация на фасадата и покрива.

За да бъдат предотвратени тези проблеми, покривът и фасадата трябва да бъдат
изпълнени професионално и качествено още при самото построяване на сградата.
Ако пък става въпрос за стара сграда и проблемите са вече факт, то тогава покривът
трябва да бъде ремонтиран качествено,
а фасадата трябва да бъде санирана с топлоизолационна система

Задачата по изграждането и обновяването на покривите и фасадите е сложна.Изисква отговор на редица технически въпроси, както и финансиране на дейностите от страна на собствениците.
И тъй като изграждането и обновяването на покривите и фасадите изисква немалко средства, собствениците често допускат една

СЪЩЕСТВЕНА ГРЕШКА,

а именно - избрат най-евтината оферта и така наемат некомпетентни и неквалифицирани хора.
Вместо да бъдата решени, проблемите се задълбочават. Само след няколко години, собствениците отново са изправени пред същите проблеми - покривът отново тече, а в апартамента отново се появява мухъл. Отново трябва да се съберат средства за нов ремонт и отново трябва да се избере изпълнител. И така всичко започва отначало, но вече на двпйна цена
Този порочен цикъл може да се повтаря до безкрайност, година след година...

НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ

Всъщност никак не е сложно - просто трябва да наемете квалифицирани професионалисти, които ще изпълнят възложените дейности бързо, качествено и с осигурена гаранция. Когато в изграждането и обновяването на сгради са ангажирани компетентни и опитни специалисти, това гарантира дълъг експлоатационен срок на извършените работи и години спокойствие и комфорт за собствениците.

Екипите на ДАХ ИНЖЕНЕРИНГ са съставени от такива високо-квалифицирани специалисти и се ръководят от инженери с дългогодишен опит в строителството.

 

 
 
 

© 2013 Dach engineering